Održavanje mreže
Elektroinstalacije

Redovno održavanje mreže elektroinstalacije zamjena itd..

Pogledaj

Stambeni i poslovni objekti, tržni centri, sportske dvorane, proizvodni pogoni i sl
Ispitivanje elektroinstalacija

Periodični pregledi i ispitivanje gromobranskih instalacija

Pogledaj

Dalekovodi, trafostanice, niskonaponske mreže
Izgradnja elektroenergetskih objekata

3

Pogledaj